متقاضی عزیز در صورت دارا بودن شرایط زیر فرم درخواست نمایندگی در این صفحه را با دقت تکمیل فرمایید.لازم به ذکر است پس تکمیل صحیح فرم ایمیلی به آدرس ایمیلی که توسط شما در فرم زیر وارد می شود مبنی بر ثبت اطلاعات شما برای شما ارسال می شود سپس بس از بررسی ایمیلی مبنی بر پذیرفته شدن شما برای شما ارسال می گردد

  1. دارا بودن سند مالکیت فضاي مورد نظر یا اجاره نامه رسمی حداقل 3 ساله به نام متقاضی
  2. داشتن مدرك تحصیلی حداقل دیپلم و یا بالاتر
  3. اقامت متقاضی در شهرستان مورد تقاضا
  4. دارا بودن تجربه وتخصص کافی در زمینه لوازم آرایشی و بهداشتی
  5. دارا بودن توانایی مالی کافی جهت خرید تجهیزات و افتتاح نمایندگی

ثبت نام نمایندگی

فرم
ثبت نام

;